KATEGORIJOS

Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradedami lankyti mokymo kursą su vairavimo mokykla sudaryti mokymo sutartį.  Jeigu mokinys nepilnametis sutartis sudaroma su tėvais arba globėjais (rūpintojais).

AM Kategorija

Mopedai ir lengvieji keturračiai. Minimalus amžius nuo 15 metų.
Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
 untitled88

A1 Kategorija

Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.
Minimalus amžius nuo 16 m.
Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
VĮ „Regitra“ išduotas pažymas apie išlaikytą teorijos egzaminą( norint mokytis eksternu)

 untitled88

A2 Kategorija

Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės. Minimalus amžius nuo 18 m.

Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
VĮ „Regitra“ išduotas pažymas apie išlaikytą teorijos egzaminą( norint mokytis eksternu)

 untitled88

A Kategorija

Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW  ir motociklai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 Kw, suteikiama nuo 21 metų. Minimalus amžius nuo 20 m.

Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
VĮ „Regitra“ išduotas pažymas apie išlaikytą teorijos egzaminą( norint mokytis eksternu)

untitled88

 B Kategorija

Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo (šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“. Minimalus amžius nuo 18 m.

Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
VĮ „Regitra“ išduotas pažymas apie išlaikytą teorijos egzaminą( norint mokytis eksternu)

untitled88

BE Kategorija

B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.
Minimalus amžius nuo 18 metų.
Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Vairuotojo pažymėjimą;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
Galiojanti sveikatos patikrinimo pažyma vairuotojui(jai yra).

untitled88

 C1E Kategorija

C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. Minimalus amžius nuo 18 metų.

C Kategorija

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji  masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Vairuotojo pažymėjimą;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
Galiojanti sveikatos patikrinimo pažyma vairuotojui(jai yra).

untitled88

CE Kategorija

C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Minimalus amžius nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Vairuotojo pažymėjimą;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
Galiojanti sveikatos patikrinimo pažyma vairuotojui(jai yra).

untitled88

D1 Kategorija

Automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

D1E Kategorija

D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Minimalus amžius nuo 21 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

D Kategorija

Automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius nuo 24 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

Sutarties pasirašymo diena reikalingi dokumentai:
Asmens tapatybės dokumentas;
Vairuotojo pažymėjimą;
Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
Galiojanti sveikatos patikrinimo pažyma vairuotojui(jai yra).

untitled88

DE Kategorija

D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Minimalus amžius nuo 24 metų, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.

T Troleibusai

Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu. Minimalus amžius nuo 21 metų.