95 KODAS

95 KODAS

VAIRUOTOJŲ PRADINĖ PROFESINĖ KVALIFIKACIJA(95 KODAS)

Pagal Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. 3-79 “Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo”  visi būsimieji profesionalūs vairuotojai (jei keleivius ar krovinius veža komerciniais tikslais) privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir kas 5 metus tobulinti savo kvalifikaciją specialiuose mokymuose.

VAIRUOTOJAI GALI ĮGYTI PRADINĘ PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ JAI:

⦁ Nores krovinius vežti C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d. Asmenims nuo 18 metų – mokymo trukmė 300 val, 21 metų – mokymo trukmė 150 val.

⦁ Nuo 21 metų asmenys, norintys vežti keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo 10 d. Mokymo trukmė 150 val.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI (95 KODAS)

C1, C1E, C, CE KATEGORIJŲ

⦁ Vairuotojai, įgiję transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turės išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d. Vairuotojai, privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.

D1, D1E, D, DE KATEGORIJŲ

⦁ Vairuotojai, įgiję transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d.turės išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. Vairuotojai, privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.

SUTARTIES PASIRAŠYMO DIENA REIKALINGI DOKUMENTAI:

⦁ Asmens tapatybės dokumentas;
⦁ Vairuotojo pažymėjimą;
⦁ Dvi nuotraukos (dokumentų tipo);
⦁ Galiojanti sveikatos patikrinimo pažyma vairuotojui(jai yra).

PRADINĖS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VAIRUOTOJAI NEPRIVALO ĮGYTI, TAIP PAT NEBŪTINI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI JEI:

⦁ keleivius ar krovinius veža nekomerciniais tikslais

⦁ transporto priemones vairuoja asmeniniais tikslais

⦁ transporto priemones naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo, gelbėjimo, viešosios tvarkos palaikymo bei kitiems specialiesiems darbams atlikti.

⦁ vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h.