Organizuojame privalomuosius pirmosios pagalbos kursus, kuriuose klausytojai supažindinami su pirmosios pagalbos pagrindais. Paskaitas, kaip suteikti pirmąją pagalbą, veda gydytojai ir visuomenės sveikatos specialistai daug metų vedantys pirmos pagalbos kursus.

Atsidūrus situacijoje, kuomet kitam žmogui reikia pirmosios pagalbos, privalu žinoti kaip ją suteikti. Brangi kiekviena minutė, nes nieko nedarymas gali daug labiau pabloginti situaciją. Kad taip nenutiktų derėtų visiems išklausyti pirmosios pagalbos mokymus Pirmosios pagalbos kursai privalomi vairuotojams, pedagogams, gelbėjimo tarnybų darbuotojams ir kt. 

Tačiau kiekvienas turėtų žinoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą, nes niekada negali žinoti, kada ir kur žmogui pasidarys negera.ir mokėti atlikti pradinį gaivinimą.

Pirmosios pagalbos metu dažniausiai naudojamos paprastos, bet gyvybę išsaugančios technikos, kurioms nereikia specialios įrangos ar medikamentų.

 JĄ GALITE SUTEIKTI JŪS!!! Pirmoji pagalba skirta stabilizuoti sužeistojo ar sergančio būklę, užkirsti kelią jos pablogėjimui ir išsaugoti gyvybę.

PIRMOSIOS PAGALBOS TIKSLAI:

Išsaugoti gyvybę– pagrindinis pirmosios pagalbos tikslas.

Užkirsti kelią būklės pablogėjimui  – paciento būklė turi išlikti stabili ir nepablogėti iki atvyks profesionali medicinos pagalba. Tam pasiekti gali tekti perkelti nukentėjusį į saugesnę, šiltą ir sausą vietą, pritaikyti pirmosios pagalbos technikas, stabdyti kraujavimą ir pan.

Skatinti pagėrėjimą– tam reikia mokėti teisingai sutvarstyti žaizdas, užtikrinti patogią aplinką ir palaikymą.

Pagal šį įstatymą visi vairuotojai, statutiniai pareigūnai, švietimo ir sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai ir kiti darbuotojai privalo išklausyti pirmos pagalbos kursus kas dveji, treji arba penkeri metai. Po pirmosios pagalbos kursų yra išduodamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Paskaitas, kaip suteikti pirmąją pagalbą, veda gydytojai ir visuomenės sveikatos specialistai daug metų vedantys pirmos pagalbos kursus.

Po pirmosios pagalbos kursų yra išduodamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Būtina išankstinė registracija!

 

MOKYMAI APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ.

Šis mokymas privalomas asmenyms, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė :

vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Visi, norintys susigrąžinti teises ir leidimus, privalo lankyti alkoholio ir narkotikų žalos kursus.

VšĮ „Autoketas“ organizuoja privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo kursus pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2016 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-932.

Po alkoholio ir narkotikų žalos kursų yra išduodamas sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, kurį privaloma pateikti policijoje prieš susigražinant vairuotojo pažymėjimą. Taip pat šis pažymėjimas yra reikalingas ir teisme, siekiant sutrumpinti vairuotojo pažymėjimo atėmimo laiką.

Kontaktai

867 44 96 96

autoketas123@gmail.com