PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS (KET PAŽEIDĖJŲ KURSAI)

Kam privalomas papildomas vairuotojų mokymas?                                                      

I. Vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų;

II. Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo) pažeidę KET reikalavimą(us):  

 • Vairuotojų pareigomis pėstiesiems;
 • Lenkimo taisyklėmis;
 • Draudimu vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • Eismo reguliavimo signalų nesilaikymu;
 • Netinkamu įspėjamųjų signalų naudojimu;
 • Važiavimu per sankryžas;
 • Vairuotojų naudojimusi saugos diržais;
 • Vairuotojų naudojimusi motociklininkų šalmais;
 • Nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h;
 • Transporto priemonės vairavimu, kai vairuotojui nustatomas lengvas (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės) neblaivumo laipsnis;
 • Eismo įvykio, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, sukėlimu.

Mokymo kursą sudaro:

 • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 •  baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Sudarant sutartį reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, kuriems nebuvo atimta teisė vairuoti);
 • administracinio teismo nutartį arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo atimta teisė vairuoti;
 • pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą galima atsinešti užpildytą, taip pat galima užpildyti atvykus į mokyklą).

Nauja grupė

Antradieni


Papildomo vairuotojų mokymo KAINA

120€

Kontaktai

867 44 96 96

autoketas123@gmail.com